Три пункта работят на територията на област Велико Търново за регистрация на лица, търсещи временна закрила, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Велико Търново. Към 25 март на територията на ОДМВР – В. Търново действат три пункта за регистрация на лица, търсещи временна закрила в Република България. Те се намират в група „Миграция“ в гр. В. Търново, ул. „Беляковско шосе“ №4, в Районните управления на МВР в Г. Оряховица и Свищов.
Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право:
1. да останат на територията на Република България;
2. на труд и професионално обучение;
3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
4. на социално подпомагане;
5. на медицинска помощ при спешни състояния;
6. свободно да се завръщат в държавата си по произход, уточняват от МВР.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.