СЕДМИЧНА БРОШУРА
18 януари – 24 януари 2022 (Пловдив, Пирдоп, Панагюрище, Свищов, Каварна)