Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ е един от новите участници в програмата „Училища за пример“, съобщиха от гимназията.
Преди дни екип от СПГ „Алеко Константинов“ участва в обучение в град Трявна като част от новия випуск на програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.
Програмата цели за срок от две години да обучи училищни екипи как да подобрят управленските си практики и методи на преподаване. Настоящето обучение се фокусира върху концепцията за преподаване и ученикът в центъра на образователния процес.
Педагогическите специалисти работиха в екипи и изпълниха различни задачи. Те влязоха в ролята на ученици и подготвиха проекти, основани на концепцията „Учене чрез преживяване“, които реализираха на практика, а за изпълнението си получиха обратна връзка от друг екип.
Екипите включваха специалисти от различни училища, което даде на участниците възможност за обмен на идеи, различна гледна точка и подобряване на уменията за работа в екип. Друга сесия включи анализиране на статистически данни получени от предварително проведени анкетни проучвания на ученици във всяко училище. Посредством получените данни директорите и педагозите идентифицираха своите силни и слаби страни, успяха да се съизмерят спрямо останалите по различните показатели и да набележат опорни точки, от които да започнат промяната. В своите дейности екипите получиха подкрепа от ментори, с които ще работят в следващите две години. Те ще ги подпомагат при осъществяване на целите и изграждането на желаната визия.
Училищата, работещи по програмата, ще преминат през присъствени и онлайн обучения.Те ще се запознаят с редица ресурси, инструменти и материали от българската класна стая и световния опит. Обучаемите ще имат възможност да учат чрез преживяване, да прилагат наученото в своята практика и да го адаптират за своята конкретна ситуация, за да достигнат до желаната визия!