Община Свищов ще вземе участие в първия по рода си годишен форум на мисията на ЕС „Възстановяване на нашия океан и води до 2030 г.“, който ще се проведе в Кралските музеи за изящни изкуства на Белгия, Брюксел на 17 февруари. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
На събитието ще се направи равносметка на първата година от изпълнението на мисията, представяйки първото портфолио от проекти и действия за постигане на целите ѝ. Форумът ще се съсредоточи върху ангажиментите за изпълнение на мисията и ще илюстрира конкретни мерки и действия за защита и възстановяване на морските и сладководните екосистеми и биоразнообразието, повишаване на устойчивостта на крайбрежието, премахване на замърсяването и превръщане на синята икономика в климатично неутрална и кръгова, както и препоръки за допълнителни необходими инициативи.
Форумът ще събере ключови заинтересовани страни за:
• Генериране на широка подкрепа за мисията, събиране на първите общности от участници и насърчаване на по-нататъшното придържане към Хартата на мисията ;
• Мобилизиране на действия и мерки за принос към целите за 2030 г.;
• Представяне на конкретни примери за програми и инициативи от държави-членки, региони, градове и други заинтересовани страни и даде видимост на първото портфолио от проекти, подкрепени от програми на ЕС.
Като партньор на мисията, със своето участие във форума Община Свищов ще направи поредната стъпка във връзка с реализиране на плана си за развитие в новия програмен период, чрез действия за привличане на европейски средства по директиви на Европейския Съюз.