В Търговската гимназия се проведе третото в 138 годишната история на гимнацията онлайн състезание по счетоводство. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
В състезанието участваха осем ученици от Х клас, специалност „Електронна търговия“, изучаващи Обща теория на счетоводната отчетност. В рамките на един час те решаваха електронен тест, включващ 10 теоретични въпроси и 10 практически задания, свързани с класификацията на активите, собствения капитал и пасивите; методите на счетоводството – балансово обобщаване, счетоводни сметки и двойно записване, документиране и инвентаризиране, оценяване и калкулиране; счетоводно отразяване на извършени стопански операции и процеси.
Състезанието се проведе под надслов „Счетоводството – традиции, настояще, бъдеще“ и това не е случайно. Всеизвестен е фактът, че Търговската гимназия е първото училище в България, в което се преподава счетоводство. Тук е написан и първият учебник по счетоводство – „Способ на изучаване на търговското счетоводство“ на учителя Христо Атанасов. И това не е всичко! В наши дни учениците от цяла България се обучават по учебници, чийто авторство и труд са на възпитаници на Гимназията – членове на академичната общност, на дългогодишни преподаватели по счетоводство и директори на училището. Всички ние – учители и ученици, с гордост пазим традицията и с поглед в бъдещето продължаваме делото за утвърждаване на Търговска гимназия – Свищов, като образователен център за качествено професионално образование.
Победителите ще бъдат обявени в празничния ден – 9 февруари.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.