СУ „Николай Катранов“ спечели проект за над 7 хиляди, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ((ПУДООС), научи Актуално Свищов.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите обяви списъците с подадените и с одобрените проекти в Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2022 г. В кампанията са получени и разгледани общо 1 740 проекта, от които: на общини и кметства – 843 броя; на училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, и обединени детски комплекси – 433 броя; на детски градини – 464 броя.
В конкурса са кандидатствали ведомства и организации, намиращи се на територията на община Свищов – по един проект са подали 5 кметства, 5 училища, и 1 детска градина. От тези 11 проекта е одобрен един. Това е проекта „Как да опазим въздуха – внедряване на интерактивни технологии за мониторинг в училище“, подаден от Средно училище „Николай Катранов“, гр. Свищов. Одобреното финансиране за проекта от ПУДООС е в размер на 7 324 лева.
Организаторите на кампанията изказват своята благодарност на всички кандидатствали организации за проявеното усърдие и творчество при подготовката на проектните предложения.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.