Стартираха два европейски фотоконкурса – за Дунав и за природата, научи Актуално Свищов.
Фотоконкурс за млади хора „Снимай твоето бъдеще в Дунавския регион“
Целите на конкурса са: да повиши осъзнаването сред младите хора по отношение на природните и направените от човека възможности в Дунавския регион чрез изображения от района, в който те живеят; да се извлече полза от важността, която Стратегията на ЕС за Дунавския регион дава на младите поколения.
Конкурсът се организира от Секретариата на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В него могат да участват млади хора на възраст от 18 до 28 години, включително от България. Крайният срок за участие е 31 август 2022 г. Подробна информация е публикувана на адрес: https://danube-region.eu/photo-competition-for-the-young-people-in-the-danube-region-picture-your-future-in-the-danube-region/

Фотоконкурс „Добре с природата“
Мотото на конкурса през настоящата година подчертава връзката ни с природата, как се грижим за нея, и как тя може да ни поддържа емоционално и физически здрави. Конкурсът има за цел да повиши осведомеността за ползите, които всички можем да получим, като предприемем действия за нулево замърсяване. Конкурсът се организира от Европейската агенция по околна среда. В него могат да участва всяко пълнолетно лице, включително от България. Крайният срок за участие е 1 октомври 2022 г. Подробна информация е публикувана на адрес:
https://eea.government.bg/bg/press-center/news/startira-fotokonkursat-na-evropeyskata-agentsiya-po-okolna-sreda-pod-mototo-201edobre-s-prirodata201d

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.