Превръщането на Община Свищов в по-добро място за живот е основния стремеж, който трябва да има местната власт. Това е цел, която може да се постигне с визия в дългосрочен план и конкретни действия в краткосрочен план.

В основата на прогреса стои образованието. То трябва да бъде главен приоритет за общината. То от своя страна е неразривно свързано с културата и здравеопазването в контекста на подготовка на медицински кадри.

Необходими са специалности в средните учебни заведения, които да отговарят на образователните общински потребности;

Недопускане на обучения на педагогическия състав от НПО-та, със съмнителни цели и програми (джендър идеология);

Коопериране между СА „Д.А Ценов“ и Общината и привличане и задържане на студенти в редовна форма на обучение;

Възстановяване на училищните оркестри и хорове;

Подпомагане дейността на музикалните и танцови школи;

Обвързване на образованието с културата – изнесени уроци и посещения в културни заведения (читалища, музеи, театри);

Възстановяване на лекарските кабинети в училищата;

Подкрепа в процеса на подготовката на медицинските кадри (лекари и медицински сестри). Финансови стимули за студенти по медицина, които ще останат да работят в Община Свищов, предоставяне на общинско жилище.

За образовани, културни и здрави хора в Община Свищов гласувайте за БСП с №1
За по-добър живот!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!