Шест средищни училища и една детска градина ще има на територията на община Свищов след 15 септември, научи Актуално Свищов. Предложенията за това вече са внесени от кмета Генчев и ще бъдат гледани на извънредно заседание от ОбС-Свищов на 7 септември.

На заседанието, което ще се проведе в електронна среда чрез платформата зум ще се одобри съществуването на маломерни паралелки в училища, както и на групи под минималния брой деца в забавачници.

Има 5 мотивирани искания на директори на училища, към които са приложени становища на Началника на Регионално управление на образованието- Велико Търново, относно даване на съгласиe за разкриване на паралелки с брой ученици по-малък от минималния съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022 година от: ОУ „Христо Ботев“ – Алеково, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Морава, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Овча могила, ОУ „Христо Ботев“ – Ореш и ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов.

Допълнителните средствата необходими за обезпечаване на учебния процес от бюджета на Община Свищов до края на 2021 г. са:  38 355  лева до края на 2021 година.

ОбС – Свищов ще даде съгласие да се формират: смесена група с 8 деца в ДГ „Зорница“ село Ореш, изнесена група в село Драгомирово; смесена група с 9 деца в  ДГ „Радост“ село Царевец, изнесена група село Хаджи Димитрово; смесена група с 11 деца в ДГ „Калина Малина“ град Свищов, изнесена група в село Вардим; смесена група с 10 деца в ДГ „Калина Малина“ град Свищов, изнесена група в село Българско Сливово; една слята група с 15 петгодишни и 5 шестгодишни в ДГ „Васил Левски“ град Свищов, изнесена група на ул. „Плевенско шосе“ 5 за учебната 2021/2022 година.

Съветниците ще гласуват и предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените училища за учебната 2021/2022 година: Училища, които ще продължат да са средищни през учебната 2021/2022 са: Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Средно училище „Николай Катранов“- град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“- град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“- град Свищов. Новост е добавяне на детска градина „Радост“ с. Царевец, изнесена група село Алеково в списъка на средищните детски градини.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.