peШест комисии към местния парламент край Дунав провеждат заседания, установи проверка на Актуално Свищов. Тяхната задача е да подготвят материалите за последното редовно заседание на ОбС-Свищов, което ще се проведе на 28 септември.

Поредицата заседания стартират в понеделник, 18 септември, когато в зала 1 на Цанко Церковски 2 се събират съветниците от три комисии – нормативна, образователни и по земеделие. Тридесет минути по-късно е сбирката на здравната комисия, която ще се проведе в стаята с фатален номер на Общината.

В сряда, 20 септември заседания профежда икономическата комисия от 14,30 часа, а половин час по-късно и комисията по ТСУ. И двете заседания са в собата с фатален номер – 13.

На 20 септември също се провеждат две заседания – от 14 часа заседава комисията по приватизация, а тридесет минути по-късно нормативната комисия. И двете заседания се провеждат на обичайното място – стая 13.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.