Общината има намерение да закупи електромобил за 70 хиляди лева, научи Актуално Свищов.

Община Свищов да кандидатства в срок до 02.10.2023 г. като допустим бенефициент с проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на общинска администрация – Свищов“ по Инвестиционната програма за климата (ИПК) за насърчаване използването на електрически превозни средства към Националният доверителен екофонд за закупуване на 1 електромобил – категория М1 (4+1 места) на стойност до 70 000 лв. /Седемдесет хиляди лева/ с вкл. ДДС, пише в кметското предложение до съветниците.

Очаква се Общински съвет Свищов дава да даде съгласие в случай на одобрение на проектното предложение да бъде осигурено изискуемото съфинансиране на проекта от бюджета на Общината в размер до 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ от стойността на инвестицията. Финансирането от НДЕФ се осъществява на принципа на възстановяване на направените разходи в размер до 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от цялата стойност на договора, след доставката на превозното средство.

Предстои предложението да мине през комисия и окончателно да се произнесе пленарната зала на последното редовно заседание на ОбС-Свищов.

Вместо коментар: Похвално е да се полагат грижи към природата, защото виждаме какво се случва с климата! Но… Нека съветниците преценят дали общинския автопарк има нужда от придобивка, било тя и електрически автомобил.

И нека се замислят, първенците на града на стоте първи неща, не е ли по-удачно да осигурят пари за електронна система за гласуване, както е почти навсякъде в страната. А в града на първите неща гласуват, както народните избраници от Учредителното събрание през 1879 година…
Александър ШАБОВ