Ръководители на контролни институции участват в международна научно-практическа конференция на тема „Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”, която се провежда в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Двудневният научен форум е организиран от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” по повод на 30 години от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол” и 85-годишнината на Свищовското висше училище. Сред участниците в конференцията са Цветан Цветков – председател на Сметна палата на Р България, Румен Спецов – изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, Лъчезар Кръстев – зам.-директор на Агенция „Митници”, д-р Стефан Белчев – директор на Агенция за държавна финансова инспекция, Огнян Тодоров – директор на Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” към Министерство на финансите, проф. д-р Огнян Симеонов – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов – председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, доц. д-р Златогор Минчев – Институт по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките и ръководител секция „Информационни технологии в сигурността”, доц. д-р Момчил Антов – директор на Националното сдружение на българските спедитори и председател на Националната организация на митническите агенти, проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор на ИУ Варна, доц. д-р Даниела Петрова – ръководител катедра „Финансов контрол” при УНСС, Владимир Рашев – управител на Балкан Сървисис ООД и други представители на контролни институции, бизнеса, висши и средни училища в България и чужбина.
С приветствие към участниците, конференцията откри ръководителят на катедрата-домакин доц. д-р Силвия Костова. Представяйки развитието и постиженията на катедрата, тя отдаде заслужено внимание за приноса им към преподаватели-доайени на катедрата, към настоящия катедрен състав и към партньорските организации от бизнеса. Присъстващите ръководители на контролни институции бяха удостоени с почетни грамоти и юбилейни плакети от катедрата.
Приветствие, по повод годишнината, към катедра КАСД и към участниците в международния форум поднесе ректорът на Свищовската академия – проф. д-р Марияна Божинова. Тя връчи на ръководителя на катедрата почетен плакет на Академията и подчерта значимостта на обучението на студенти, което се осъществява от преподавателския състав през изминалите 30 години. Ректорът удостои с плакети на Свищовското висше училище ръководителите на контролните институции за реализираните съвместни проекти и дългогодишни партньорски взаимоотношения. Част от удостоените с плакети гости с радост и нескрито вълнение споделиха, че са възпитаници на Свищовското висше училище, и подчертаха, че повечето специалисти, работещи в сферата на одита и контрола са завършили именно в Стопанска академия „Д. А> Ценов” образованието си в бакалавърска, магистърска или докторска степен.
След официалното откриване, конференцията продължи с пленарни презентации присъствено и онлайн. Цветан Цветков представи „Сметната палата в дигиталния свят – предизвикателства и възможности”, а Росен Бъчваров говори за НАП в дигиталния свят. С онлайн презентация, доц. д-р Златогор Минчев представи темата „Future Economics Transendents in the New Digital Age”. Възпитаникът на катедрата-домакин и партньор в Балкан Сървисис – Десислава Българанова, представи темата „Човекът срещу машините – честна игра или ефективна система”.
През втория ден, международната научно-практическа конференция на тема „Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности” (02.10.2021 г.) ще продължи с презентации и дискусионни панели по тематични направления присъствено в зала „Ректорат” на Стопанска академия „Димитър Ценов” в Свищов и онлайн – https://bbb.uni-svishtov.bg/b/kq4-nxg-bom-py9. Участниците в научния форум дискутират актуални въпроси, свързани с дигитализацията на отчетността, финансовия контрол и анализа, рисковете, възможностите и предизвикателствата от цифровизацията на процесите в икономиката.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.