Съветниците купуват леки автомобили за нуждите на местното РУ, научи Актуално Свищов.

Предложенията до градския парламент са от кмета Генчев. С първото градоначалникът предлага „Дава съгласие Община Свищов да учреди право на ползване на движима вещ – моторно превозно средство марка DACIA DUSTER, № на двигател K4MF69D041110, № на шаси: UU1HSDCM547276364, собственост на Община Свищов на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, за нуждите на Районно управление на МВР – Свищов“.

Второто предложение е: „Считано от датата на приемане на настоящото Решение:

Да се направи изменение в наименованието на обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2024 година, както следва:

Било: „Закупуване на автомобил за районни полицейски инспектори“,

Става:„Закупуване на автомобили за районни полицейски инспектори“.

Предложението трябва да мине през комисии следващата седмица, а окончателното решение на 25 април.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.