Считано от първи март 2024 година основни месечни заплати на кметовете в община Свищов се променя. Това предвижда проект на решение, което да гласуват градските депутати на извънредно заседание, научи Актуално Свищов.

Основното възнаграждение на кмета на община Свищов става 4980 лева.

Ето и заплатите на управниците на населените места в общината:
Кмет на кметство с. Алеково – 1624 лв.;
Кмет на кметство с. Александрово – 1430 лв.;
Кмет на кметство с. Българско Сливово – 1727лв.;
Кмет на кметство с. Вардим – 1727 лв.;
Кмет на кметство с. Горна Студена – 1516 лв.;
Кмет на кметство с. Драгомирово – 1624 лв.;
Кмет на кметство с. Козловец – 1727 лв.;
Кмет на кметство с. Морава – 1727лв.;
Кмет на кметство с. Овча могила – 1814 лв.;
Кмет на кметство с. Ореш – 1814 лв.;
Кмет на кметство с. Совата – 1430 лв.;
Кмет на кметство с. Хаджидимитрово – 1624 лв.;
Кмет на кметство с. Царевец – 1727 лв.;
Кмет на кметство с. Червена – 1430 лв.

Извънредната сбирка на съветниците е на 7 февруари от 14 часа в зала 1 на улица Цанко Церковски 2.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.