Наложените глоби по Закона за здравето за нарушаване на противоепидемичните мерки срещу Covid-19 масово са отменяни от районните съдилища у нас, сочи доклад на Българския институт за правни инициативи, пише вестник „Сега”. Прегледът на извадката от 300 такива дела показва, че първоинстанционните съдилища са отменили с различни мотиви 216 глоби, а са потвърдили само 82 от наложените от контролните органи санкции.
В условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка в страната, бяха издадени редица заповеди от министъра на здравеопазването, въвеждащи ограничения, насочени към овладяване на разпространението на вируса. Те включваха задължения за носене на маска на открито и в закрити обществени пространства, забрани за посещения на паркове, градски градини, детски и спортни площадки, и други.
Контролът по изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването бе възложен приоритетно на органите на МВР, държавните здравни инспектори и длъжностни лица, определени от кметовете на общините. Налаганите глоби при нарушение на мерките бяха в размер на 300 лв. за физически лица. През 2020 г. бяха издадени над 23 хиляди такива акта от полицията.
Основните мотиви, с които първоинстанционните съдилища отменят глобите, са допуснати съществени процесуални нарушения, неправилна квалификация на деянието, личността на нарушителя и съображения за маловажност на случая с оглед на конкретни обстоятелства. Съдът обръща внимание и на други аспекти, свързани с правата на гражданите. Отчитат се затрудненията при спазване на мерките поради многобройните и разнопосочни актове за въвеждането им, както и изменението и отмяната на правилата за носене на маски.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.