Шест области в страната ще имат достъп до евросредства за ремонт и модернизация на ВиК-системите, предаде БНР. Това стана ясно на среща, на която бяха представени постигнатите резултати.

Пречиствателни станции за питейни и отпадни води са сред приоритетните обекти. Ще бъдат подменени и стотици километри водопроводи и канализация.
Изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания за областите София област, Габрово, Търговище, Хасково, Велико Търново и Плевен са на финален етап.

Стратегическите документи са разработени по проекта на Министерството на регионалното развитие за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране в отрасъла, финансиран от Оперативната програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Проектите са от изключителна важност за ВиК дружествата, защото те ще са бенефициенти на оперативната програма, съобщават от регионалното министерство. Дружествата ще провеждат тръжните процедури за проектиране, строителство, а някъде и за инженеринг и съответно ще са възложители по Закона за обществените поръчки.
От ведомството уточняват, че агломерациите с над 10 000 души във Великотърновска област, в които ще се инвестират средства, са Велико Търново, Горна Оряховица в комбинация Лясковец и Свищов. В област Габрово са включени агломерациите Габрово и Севлиево. От област Плевен – Кнежа и Плевен.
Регионалното прединвестиционно проучване на София област предвижда достъп до средства от програмата да имат агломерациите Самоков, Ботевград, Ихтиман, Елин Пелин и Костинброд. Търговище и Попово са единствените с необходимото население за инвестиции в област Търговище.
Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград са агломерациите, включени от област Хасково.
Инвестициите ще бъдат насочени към ремонт и модернизиране на съществуващи станции за питейни и отпадъчни води, изграждането на нови, както и ремонт и строителство на довеждащи водопроводи и канализационни колектори, вътрешни водопроводни и канализационни мрежи, информационни системи за наблюдение и контрол в реално време, както и ГИС (Географски информационни) системи.