С близо 1,3 млн. лв. преобразиха изцяло квартал „Стоян Ников“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Продължавайки своята политика, изцяло ангажирана към създаване на благоприятна и безопасна градска среда с грижа към населението, Община Свищов реализира пореден проект допринасящ за пълноценния начин на живот на своите жители.
Със средства от Инвестиционната програма на Община Свищов, в размер на 1 270 000 лева, бе изцяло обновена градската среда и подобрени условията за живот в свищовския квартал „Стоян Ников“. Всички благоустройствени дейности бяха съобразени с исканията и нуждите на живущите, след проведени срещи с тях.
За по-малко от година, в рамките на инвестиционния проект беше извършена цялостна реконструкция на уличните настилки /12786,20 кв. м. асфалтова настилка/, изцяло бе подменен водопроводът и водопроводната мрежа в квартала /1225 м./ с канализационни отклонения към блоковете. Бяха обособени паркоместа за живущите, а за пешеходците са изградени нови тротоари / общо 41 437,66 кв. м./, съобразени с достъпа на хора с увреждания.
За осъществяване на улеснен достъп на гражданите до жилищните блокове, в квартала са изградени нови пешеходни алеи, като също така е обновена и автобусната спирка.
Изцяло е подменено осветлението с енергоспестяващи LED осветителни тела.
За децата от различни възрасти са изградени нови детски площадки за игра с разнообразни тематични съоръжения, а за по-големите е реновирана спортната площадка, инсталирани са фитнес уреди и са монтирани маси за тенис.
Новите елементи на градския дизайн – беседки, пейки, перголи и кошчета за отпадъци, разположени в зоните за отдих, допълват обновеното междублоково пространство и вече създават благоприятни условия за весели игри, приятни разговори и подобрена жизнена среда в квартала. Общата реновирана площ в парка е 2091 кв. м.
Засадените дървесни, тревни и цветни видове допринасят за осигуряване на благоприятна и екологосъобразна среда, придавайки приятен естетически вид на квартала.
С реализирането на заложените дейности по проекта, ръководството на Община Свищов изпълни поредния ангажимент към своите жители. Активната политика на благоустрояване през последните няколко години видимо промени облика на общинския център, като целенасочено инвестира в създаването на благоприятна и безопасна градска среда и подобряване живота на хората. Сериозни инвестиции бяха направени поетапно в редица големи жилищни квартали, сред които: ж.к. „Симеон Ванков“, ж.к. „Химик“, ул. „Патриарх Евтимий“ и голяма част от ж.к. „Рила“, където също бе подменен водопровода и предстои реконструкция на междублоковото пространство, с асфалтиране и подмяна на тротоарите.
Дейностите по създаване на благоприятна жизнена среда в община Свищов продължават, но остава отговорният ангажимент на гражданите да я пазят.