Доц. Юлия Николова, почетен гражданин на Свищов, празнува днес рожден ден!
Дългогодишен преподавател по Възрожденска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, чете лекции и в други висши училища в страната.
Изследовател на историята на града на Свищов.
Актуално Свищов желае здраве, дълголетие, щастие и творчески успехи на доц. Юлия Николова!