В навечерието на 85-годишнината на едно от най-старите и авторитетни висши училища в България, ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, проф. д-р Марияна Божинова получи от министъра на образованието и науката – чл.-кор. проф. д.х.л. Николай Денков, една от най-високите оценки за изпълнението на заложената от МОН Политика за развитие на Академията за периода 01.10.2020 – 01.10.2021 година, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. При възможна максимална оценка 4.00 за заложените в политиката 6 основни цели, 18 задачи и 37 показатели, Стопанската академия получи оценка 3,95, което представлява 98,75% успеваемост.
„Поставената висока оценка е сериозен успех за цялата академична общност и повод за удовлетворение от добре свършената работа. Тя ни дава самочувствие и показва, че Академията върви в правилната посока, но и ни задължава да продължаваме да работим неуморно и да отстояваме авторитета на нашата Алма матер, граден с усилията на поколения български преподаватели и учени”, коментира проф. Божинова. Ректорът и академичното ръководство изказват специални благодарности на преподавателите и докторантите на Стопанската академия за отговорното отношение и положените усилия за поддържането на високо качество на учебния процес, развитието на научните изследвания и създаването на партньорства с бизнес организации, институции и изследователски мрежи. Благодарности са отправени и към партньорите, с които Академията установи успешно сътрудничество и успя да надгради и развие образователната и изследователската среда.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.