Думите са излишни. Снимките на Йордан Йорданов казват всичко…