Преброяването на населението се удължава с една седмица – до 10 октомври, реши правителството на днешното си заседание. Преброителите ще могат да посещават домовете до 20.00 часа на 10 октомври 2021 г.
Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода е създало известни затруднения в организацията на процеса. Преброителите на практика са имали само три дни, в които да обходят и отметнат хората, които не са попълнили електронни карти.
С удължаването на срока до 10 октомври те ще разполагат с необходимото време да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация, така както изисква законът.
По данни от вторник преброителите са попълнили картоните на 1 954 116 души. Отделно онлайн са се преброили 2 216 254 души.
От НСИ успокоиха електронно преброените, че дори и да не успеят да предадат 15-цифрения код на преброител, те не подлежат на санкция и преброяването им е успешно.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.