В Дома за стари хора „Мария Луиза” внедряват мерки за енергийна ефективност, научи Актуално Свищов.
Това става възможно след проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДСХ „Мария Луиза“ – град Свищов“, по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.
За целта ОбС-Свищов предстои да даде съгласие за общинско сътрудничество и партньорство между дунавската община и фирма от Норвегия.
С реализиране на проектното предложение община Свищов гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост за период, не по-малък от 5 години след получаване на окончателното плащане. Освен това ще поддържа отделна счетоводна отчетност за всички приходи и разходи, свързани при реализиране на проекта, така че да могат да бъдат проследени и сравнени всички приходи и разходи.
Проектното предложение предвижда изпълнение на дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в едно от социалните заведения, функциониращи на територията на Общината. Капацитетът на социалното заведение е: 125 потребители на социалната услуга. Обслужващият персонал се състои от 64 човека.

Окончателното решение предстои да бъде взето на 30 септември, когато ОбС-Свищов за пореден път няма да заседава присъствено, а чрез зуум.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.