Редовно заседание ще проведе ОбС-Свищов, научи Актуално Свищов. Общо 17 точки включва проекта за дневен ред на сбирката на свищовските първенци за месец септември.
Водеща е приемане на Отчет за изпълнение на решенията на местния парламент от общинската администрация за периода януари – юни 2021 г. Съветниците ще приемат и одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Свищов за 2020 година.
Трета точка е кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за стари хора „Мария Луиза“ , за което Актуално Свищов вече писа.
Сред точките е и актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Свищов през 2021 година”.
Старейшините ще гледат и няколко предложения от кметската администрация за продажба на общински имоти. Една от обичайните точки е отпускането на еднократни парични помощи. Сбирката ще приключи с традиционната точка: въпроси към кмета на Общината и отговори.
Редовното заседание ще се проведе на 30 септември от 14.00 часа, като за пореден път няма да е присъствено, а чрез платформата зуум.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.