На извънредно заседание днес правителството е одобрило промени в схемата за компенсиране на фирмите и всички небитови потребители заради високите цени на електрическата енергия. Промeните целят да улеснят прилагането на програмата и ефективно да защитят всички небитови потребители на електроенергия от свободния пазар при получаването на помощта от 110 лв. на киловатчас, съобщават от пресцентъра на МС.
Измененията дават възможност на министъра на енергетиката да определя в типовия договор, сключен с доставчиците, различни дати за предоставяне на заявления, за получаване на необходимата информация от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и за възстановяване на получената компенсация от страна на доставчиците към небитовите крайни клиенти.
Промяната се налагала защото различните доставчици имали различни условия и срокове за предоставяне на фактурите на своите клиенти.
Дава се възможност фактури, по които се дължи компенсация, но са издадени преди подписване на договора между МЕ и съответния доставчик, да бъдат включени в компенсирането. За тях доставчикът ще е задължен да уведоми клиентите си за полагащата им се компенсация, която ще бъде предоставена чрез намаляване на следващи плащания.
На днешното извънредно правителствено заседание е бил одобрен и проект на типов договор във връзка с изпълнението на програмата за компенсиране на бизнеса заради растящите цени на електроенергията.
Със същото решение Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката да сключи такива договори с търговците на електрическа енергия, с доставчиците от последна инстанция, с производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти и с оператора на организирания борсов пазар на електроенергия.
Сключването на договорите се налага, за да бъде практически изпълнена приетата на 26 октомври от правителството програма за компенсиране на бизнеса, която предвижда всички небитови крайни потребители да получат компенсация в размер на 110 лв. за всеки мегаватчас използвана електроенергия. Тази мярка ще действа за месеците октомври и ноември, като първите компенсации ще бъдат получени от потребителите заедно с октомврийските им сметки за електроенергия, които са дължими през месец ноември.