Високият професионализъм на главния финансист на община Свищов Стефан Кирчев отново бе забелязан. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Благодарствено писмо за изключително компетентното участие на Стефан Кирчев, директор дирекция „Финансови дейности“ към община Свищов, в XXIV-та Национална среща на финансистите от общините получи кметът на Свищов д-р Генчо Генчев от управителят на НСОРБ-Актив ЕООД Людмила Величкова.
Като се подчертава високият професионализъм, задълбоченото познание относно управлението на местните финанси и богатия практически опит на г-н Стефан Кирчев, в благодарственото писмо се казва следното:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЧЕВ,
Позволете ми от свое име, от името на НСОРБ и на „НСОРБ-Актив“, да изкажа искрена благодарност за изключително компетентното и активно участие на г-н Стефан Кирчев, директор дирекция „Финансови дейности“ във Вашата община, в 24-та Национална среща на финансистите от общините в Република България, която се проведе от 18 до 20 май 2022 г. в к. к. „Албена“.
В Събитието взеха участие близо 320 финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, кметове, председатели на постоянни комисии и общински съветници.
Споделеното от г-н Кирчев по Проекта на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща ТБО и за начина на изчисляване размера на таксата и следващите стъпки за плавен преход към новите основи за ТБО, провокира сериозна дискусия, а споделените от него казуси и въпроси допринесоха значително за провеждане на позитивен и конструктивен дебат.
Вярвам, че с експерти като г-н Кирчев – със задълбочено познание относно управлението на местните финанси и с богат професионален и практически опит, Сдружението ще може да постигне най-добрите решения за развитието на българските общини.
Като използвам случая да Ви пожелая здраве, сили и успех в ежедневната работа, оставам
С уважение:
Людмила Величкова
Управител НСОРБ-Актив ЕООД