Проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, участва в първата по рода си инициатива на Института по публична администрация към Министерския съвет под надслов „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Основната цел на събитието бе насърчаването на младите държавни служители за по-дейно участие в разработването на политики и в развитието на публичната администрация. Ментори на 60-те млади лидери от различни администрации в Р България бяха представители на Свищовската академия, Софийския университет, УНСС и Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив.
Екипът, ментор на който бе проф. Богданова, спечели първо място с проектна идея, посветена на създаване на портал и приложение за пряко участие на гражданите в управлението.
Участието на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в инициативи на Института по публична администрация и в мрежа с други висши училища, които преподават „Публична администрация“, е част от ангажиментите по изпълнението на мерките в Политиката за развитие на Висшето училище.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.