Общински младежки център – Свищов съвместно с Център за обществена подкрепа – Свищов организираха информационна среща на тема „Опасностите в интернет“. Участници в събитието бяха ученици от СУ „Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, СУ „Димитър Благоев”, СПГ „Алеко Константинов”, СУ „Цветан Радославов” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Морава, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Гост-лектори бяха Лора Георгиева – инспектор „Детска педагогическа стая“ и Вера Блажева – секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица“. В специално подготвени презентации представиха пред младежите съществуващи рискове и опасности в социалните мрежи. В последвалата дискусия бяха споделени интересни случаи от професионалната им практика. Обсъдени бяха основни правила за безопасно интернет поведение.
Информационната среща беше част от инициативите на Общински младежки център-Свищов, организирани във връзка с неформалното обучение по направление „Борба със зависимостите при децата”. Центърът е създаден по проект на община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов”.
И през летните месеци ще продължи работата в Общинския младежки център.

Още снимки ТУК.