Младежки фестивали на свободното време и здравословния начин на живот бяха проведени в градовете Елена, Полски Тръмбеш и Свищов по проект „Олимпиада на здравето“, финансиран от Националната програма за изпълнение на младежки дейности. Целта на събитията е запознаване с възможностите за спорт в парковите пространства на младежи, които живеят в отдалечени райони и малки населени места, както и промотиране на здравословен начин на живот сред младежите. Във всеки фестивал участваха и деца и младежи в неравностойно положение, привлечени специално с предварително подготвени активности, съобразени с техните специфични възможности и индивидуални особености.
Доброволците и обучителите по проекта промотираха пред около 300 участници здравословно хранене и спорт, както и практико-приложни аспекти в обучението по спайкбол, парков тенис, стрийтбол, фитнес на открито и каране на ролери.
Чрез компетентностно ориентиран подход, симулативно-ролеви игри и работа в групи те приложиха различни подходи за работата с младежи в риск, някои специфични методи като „Социална работилница“ и „Връстници обучават връстници“, което е било изключително полезно и в тяхната бъдеща работа. В резултат на осъщественото обучение се очаква по време на големия фестивал „Олимпиада на здравето“ доброволците да се включат активно и отговорно, да обезпечат промотирането на градските спортове на открито, а също така и да се създаде неформална общност, която развива нетрадиционни предложения за свободното време и здравословен начин на живот, коментираха организаторите.