Видеозапис от заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Павликени да се публикува в платформа за видеосподеляне, в тридневен срок след провеждане на заседанието, а линк към записа да се помества в официалната интернет страница на общината, пише вестник Борба.

Това прие на първото си редовно заседание за този мандат общинският съвет в Павликени.

Промените са застъпени в правилника за дейността на местния парламент.

Предложението за видеозаснемане, което да гарантира информираност на гражданите и прозрачност в работата на комисиите, беше внесено още в предходния мандат на местната власт от общинския съветник инж. Цанко Цонев. В мотивите си той изтъкваше, че по този начин ще се спазят основните принципи на публичност, съгласуваемост, обоснованост и пълнота на информацията при вземане на решения от значение за местната общност.

Тогава обаче предложението на инж. Цонев беше отхвърлено от състава на предходния Общински съвет, в който мнозинство имаше БСП.

След последните местни избори обаче, представители на гражданското общество в Павликени успяха да формират втората по големина група в общинския съвет, като нейн председател е инж. Цонев. Този път предложението му за максимален граждански контрол върху работата на местната власт получи нужната подкрепа, за да влезе в правилата.

До момента в Павликени, както и в повечето общини в страната, гражданите имаха достъп само до заседанията на общинските съвети, докато работата на комисиите се отразява единствено с протоколи.

Идеята на Цанко Цонев беше обсъдена с великотърновския депутат и член на парламентарната правна комисия Людмила Илиева още миналата година. Целта за пълна прозрачност е мотивът на народния представител да бъде съвносител на съответните промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които предстои да бъдат разгледани на второ четене в Народното събрание.

Ако депутатите утвърдят новите текстове в ЗМСМА, приетите в Павликени правила ще станат задължителни и за останалите общински съвети в страната.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.