Непроходимите пътища забавиха екипите и затрудниха достъпа до проблемните участъци, се казва в позиция на енергийния монополист след “бедствието” – сняг в края на ноември…

Безпрецедентно влошената метеорологична ситуация през последните дни причини както редица неудобства на клиентите, така и множество щети по електроразпределителната мрежа в Североизточна България. Настъпилите тежки аварии по съоръженията бяха в резултат на обстоятелства, извън контрола на оператора на мрежата.

ЕРП Север работи съгласно одобрени от КЕВР общи условия, където подробно са изброени правата и задълженията на двете страни – клиенти и мрежови оператор.

Като дружество от обществен интерес и съгласно публично известните ни задължения, всяко подадено искане за обезщетение или неустойка се разглежда индивидуално и в зависимост от конкретните обстоятелства и нормативни изисквания.

През изминалия уикенд наблюдавахме трето поред рязко влошаване на времето, което предизвика аварийни ситуации в голяма част от територията на ЕРП Север и допълнително натовари екстремно служителите на дружеството. Редица селища обявиха бедствено положение и призоваха хората да не излизат. Служителите на компанията бяха силно затруднени от липсата на достъп до районите без ток поради затворени след навявания и непочистени пътища. Непроходимите пътища забавиха екипите на ЕРП Север в дейностите по локализиране на авариите и затрудниха достъпа до проблемните участъци по мрежата.

Настъпиха и множество аварии по електропреносната мрежа високо напрежение, оперирана от ЕСО, което по пряк начин прекъсна електрозахранването на съоръженията средно и ниско напрежение на ЕРП Север.

При тази критична за електроразпределителното дружество и клиентите ситуация всички дежурни екипи бяха на терен и работиха извънредни часове и в тъмните часове на денонощието в условията на бурни пориви на вятъра, снежни навявания, заледявания и проливни дъждове на места с цел възстановяване на електрозахранването в засегнатите райони.

В този сложен и изискващ бърз и адекватен отговор момент дружеството беше обект на остри критики от представители на държавни институции, местната власт и обществени организации, както и на натиск за изплащане на обезщетения. Подложена беше на съмнение адекватната подготовка на съоръженията за работа при неблагоприятни климатични условия. Същевременно възстановяването на съоръженията поради настъпилото бедствие не би било възможно, ако дружеството нямаше готовност с екипи, техника и налични материали, нужни за своевременна реакция.

ЕРП Север изпълнява стриктно своята инвестиционна програма, като за тази година дори надхвърли заложените в нея средства, а за новия регулаторен период ще бъде увеличена с 25%.

Като лицензирано дружество сме проверявани многократно от всички регулаторни органи и МЕ, винаги сме изпълнявали неотменно своите регулаторни задължения.

Електромонтьорите на компанията дни наред работиха при изключително тежки условия и направиха всичко възможно да осигурят своевременно електрозахранването в бедстващите райони, като работата продължава и до момента за подадени единични сигнали на места. Основен приоритет на „Електроразпределение Север“ винаги е било и остава осигуряването на непрекъснато електрозахранване на своите клиенти. Дружеството ще продължи да спазва своите лицензионни, законови и регулаторни задължения.