Общинска фирма от старата столица е сред най-големите местни работодатели, давайки заетост на близо 200 души.
4 общи работници са нужни за новоизградената екоплощадка в кв. „Чолаковци“, които да разглобяват едрогабаритните отпадъци, и още толкова за събиране и извозване на боклуците в малките населени места. Заради увеличения брой на съдове за смет по селата през изминалата година, както и количеството на отпадъците персоналът не достига. Както и шофьорите, които да карат машините. Затова на предстоящата сесия Великотърновският общински съвет трябва да гласува увеличаване на щата на ОП „Зелени системи“ за отдел „Чистота“ с 10 души – 2 шофьори и 8 общи работници. Заплатата, която обаче се предлага на бъдещите общи работници към общинското предприятие – малко над минималната, едва ли ще насърчи безработните да изберат тази работа. Макар че изискванията към кандидатите са максимално занижени – дори не се изисква средно образование.
От години в ОП „Зелени системи“ има огромно текучество. В момента на щат в различните отдели се водят 192 души, от тях 7 се грижат за чистотата на тоалетните, наемат се хора и без каквото и да е образование и квалификация. На непривлекателния труд не се хващат и ромите, които традиционно заемаха вакантните длъжности. За други пък – образовани и без работа, предприятието се явяваше спасителна сламка за някакъв доход. Само че вече не е така.
Ана РАЙКОВСКА,
вестник „Борба”

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.