По повод 140 години от създаването на първата детска градина в България и във връзка с Решение № 87 от 23.02.2012 г. на Общински съвет – Свищов, Общината ще връчи стипендия, носеща името на основоположникът на предучилищното възпитание Никола Живков, в размер на 1000 лв. Това съобщиха за Акутално Свищов от пресцентъра на Общината.
Стипендията се връчва с цел стимулиране на младите хора от община Свищов да се обучават и реализират професионално в областта на предучилищното образование.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
Да са жители на община Свищов;
Да се обучават в редовна форма за придобиване на бакалавърска степен по
една от следните специалности:
„Предучилищна педагогика“;
„Предучилищна и начална педагогика“;
„Предучилищна и специална педагогика“;
„Предучилищна педагогика с чужд език“;
Или друга специалност свързана с предучилищното образование.
Да имат отличен успех от предходната учебна година.
Носителят на стипендията ще бъде определен от комисия назначена със заповед на кмета на Общината. Стипендията ще бъде връчена по времена честванията организирани по повод 140 години Предучилищно образование.
Необходими документи, които кандидатите трябва да предоставят, за да бъдат допуснати до участие:
Заявление за участие;
Копие от лична карта;
Удостоверение за постоянен или настоящ адрес;
Заверено удостоверение от университета, в който се обучават, с което да  удостоверят специалност, в каква форма се обучават, курс и успех от обучението си.
Документи ще се приемат до 17:00 часа на 31.05.2022 г. Документите може да се подават лично в отдел „Други дейности по образованието“ към Община Свищов (в сградата на „Финансов отдел“) при Румяна Георгиева-„Технически организатор“ или да се изпращат по пощата на адрес – гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ № 2 А – тук важи дата от пощенското клеймо.
Телефон за контакт: 0889251516 – Румяна Георгиева.