Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе избори за председател и зам.-председател, които ще ръководят управленския орган до края на настоящия мандат (2020-2024 г.). Провеждането на изборите бе наложено поради пенсионирането на досегашния председател проф. д. н. Борислав Борисов. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище.
В състава на Общото събрание са представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал, на студентите и докторантите. За свой председател те избраха проф. д-р Красимир Шишманов, който бе зам.-председател през последните шест години. Зам.-председател на Общото събрание стана проф. д-р Анета Денева.
По други две точки от дневния ред на проведеното заседание бе допълнен състава на Академичния съвет и на Контролния съвет на СА „Д. А. Ценов”. Изборите се проведоха с тайно гласуване.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.