Липсва действаща обществена тоалетна, която може да се ползва, за този проблем алармираха читатели. „Проблемът е за нас възрастните хора, защото наред с всички заболявания си имаме проблем и с отделителната система. Няма къде човек да се облекчи, ако е седнал на отдих в „Градската градина” или на „Свобода”, жалва се 72-годишен мъж. Неговите притеснения бяха потвърдени и от други жители на града.
Проверката на Актуално Свищов установи, че това не само е проблем, а направо срам и позор за „най-търговския град”, „града на 100-те първи неща” и „града на Дарителите”. Твърдението не е пресилено, защото от „Велешана” до „Свобода” човек няма къде да облекчи физиологическите си потребности в обществена тоалетна! Трябва да се моли на собственик на заведение или да ползва WC в някоя обществена сграда и то, ако има познати. Т.е. може да се окаже фатално късно…
Р а б о т е щ а  т р и  п ъ т и  в  с е д м и ц а т а
за по няколко часа – единствената обществена тоалетна, която можете да ползвате в цял град! Намира се на пазара и логично работи в дните, когато има и тържище – вторник, петък и неделя. Условията са, меко казано, мизерни – входът е един, помещението е тъмно, а кабинките се ползват от дами и господа. Търговци от пазара споделят, че са били свидетели как сутрин се слага крушка, а на обяд вече е „прибрана” от сръчен свищовлия. Затова там в момента е царството на тъмнината…
П о т р е с а в а щ а  г л е д к а
представлява тоалетната в центъра на града на Щастливеца, на метри от Общината. Пътеките към двата входа на тоалетната са потънали в трева. Паметливи свищовлии коментират, че тоалетната не работи поне от 15 години. Самата сграда видимо се руши и едва ли ще може да бъде ремонтирана.
Т о а л е т н а т а  н а  „С в о б о д а”
е в относително добро състояние. Сградата изглежда сравнително добре. Преди години тя беше ремонтирана. Дори сравнително и скоро беше работеща. Днес обаче кепенците и тук са спуснати – входа на мъжката дори е барикадиран с пейка…
Н а  ч е т и р и  к и л о м т р а
от града в римския военен лагер и античен град Нове обаче се намира най-добре изглеждащата тоалетна, установи репортерската ни проверка. Тя е част от Военната болница на Първи Италийски легион и единствената запазена на територията на България и въобще по дунавския лимес на Римската империя. Реставрирана е преди 15-на години по времето, когато бе изграден Посетителския център – Нове. Естествено представлява туристическа атракция, а не място за облекчаване на физиологически нужди…
Сега, засега Свищов остава без обществена тоалетна – интересно дали средствата за ремонт са колосални или тези за поддръжка? Актуално Свищов отправи и следните въпроси към управата на Общината чрез служител на пресцентъра: 1. Работи ли се за отваряне на обществените тоалетни в Свищов? 2. Ако не е възможно отварянето – по какви причини и каква ще бъде съдбата на постройките – тази зад бившето кино „Алеко” и тази в градинката на площад „Свобода”? До края на работния ден отговори не бяха получени. Ако компетентните служители все пак ги дадат ще бъдат публикувани…