С оглед на постоянно завишаващата се заболеваемост от COVID -19, Областният кризисен щаб за борба с коронавирус предлага на  доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор,  за територията на област Велико Търново да бъдат въведени следните временни противоепидемични мерки. Въвеждането на мерките следва етапите на  Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен от Министерския съвет. Към този момент Областният кризисен щаб не предлага промяна в работното време на заведенията, съобщи сайта „Болярски новини“.
Ако предложенията бъдат одобрени от Главния държавен здравен инспектор те ще влязат в сила от 00:00 часа на  03.02.2022 г. до 00:00 часа на  21.02.2022 г.:
1. За обектите, за които са въведени противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-991/01.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването и които, съгласно т. 32 от същата заповед могат да функционират при подхода „Зелен сертификат“, се въвеждат ограничения за използване на не повече от 50% от капацитета/работна площ/брой лица.
2. За дейностите, осъществявани на закрито, за които са въведени противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-991/01.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването и които, съгласно т. 32 от същата заповед могат да се провеждат при подхода „Зелен сертификат“, се въвеждат ограничения за дейността не повече от 50% от капацитета/работна площ/брой лица.
3. Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни лица без придружител – родител или настойник, в заведенията за обществено хранене, (ресторанти, питейни заведения, кафе – сладкарници) и в търговските центрове, вкл. и такива от тип МОЛ.
4. Въвеждане следния режим на обучение за учениците от I дo XII клас в училищата на територията на област Велико Търново:
-Присъствено се обучават учениците от I до IV клас.
-Преустановява се присъствения учебен процес за периода 07.02.2022 г. – 11.02.2022 г. за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас. Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на министъра на образованието и науката.
-Преустановява се присъствения учебен процес за периода 14.02.2022 г. – 18.02.2022 г. за учениците от VII, X и XII клас. Обучението от разстояние в електронна среда се организира със заповед на министъра на образованието и науката.