Осем народни представители от парламентарната група на Възраждане внесоха законопроект за изменение в Закона за данък върху добавената стойност, става ясно от справка на сайта на Народното събрание.
Предложената поправка е: в глава трета на закона да се въведе нов член – 36 В, в който е посочено, че определени продукти трябва да бъдат с нулева ставка.
Предложението на Възраждане е данък добавена стойност да отпадне от:
– храни  и напитки от номенклатурата на малката потребителска кошница на Националния статистически институт;
-вода;
-доставка на природен газ, електроенергия и централно отопление за бита;
-лекарствени продукти, медицински изделия, както и медицинско оборудване, помощни и други уреди, обикновено предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност.
С предложените мерки ще бъдат облекчени както домакинствата, така и ще се постигнат по-широки потенциални ефекти, благоприятстващи  бизнеса в България, предлагащ съответните стоки и услуги. Предлаганото въвеждане на нулева ставка има за цел да позволи понижаване на цените на описаните стоки и услуги. Такова понижение би било компенсиращ механизъм за корекция и на други фактори за повишение на цените, довели до високата инфлация – текущо отчитана и очаквана още поне в средносрочен хоризонт.
Историческата статистика демонстрира голяма тежест на разходите за храни, енергия и лекарства в бюджета на домакинствата в България. През последните години тези разходи са с ясна тенденция на нарастване, отчитайки данните от Националния статистически институт. Предложените в проекта промени в Закона за данъка върху добавената стойност са насочени към компенсиране на дългосрочната финансова тежест на домакинствата и фирмите в България, произтичаща от ограничителните мерки, налагани от държавата покрай COVID-19 и високата инфлация, пише в мотивите на депутатите от „Възраждане“.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.