С КУРИОЗНИ СЛУЧАИ НА ХОРА, ОПИТВАЩИ ДА ИЗМАМЯТ СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, СЕ СБЛЪСКВАТ ЕКСПЕРТИТЕ НА ТД на НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В основата на всички казуси лежат фалшиви документи, но част от лицата изобщо не влагат особена креативност в опитите да заблудят служителите на звеното и лъжите, които пробутват, граничат с откровена глупост. Безапелационен фаворит в абсурдните ситуации е кандидат-пенсионерка, която приложила удостоверение, доказващо 3-годишен стаж като полеви работник към ТКЗС, но с начална дата на периода, съвпадаща с деня, в който родила детето си. За това става ясно от доклад на работещите в ТД на НОИ Велико Търново относно дейността на служителите, насочена към противодействието на злоупотреби с публични средства.
Като наивен опит за облагодетелстване с пари от държавното обществено осигуряване експертите на ведомството посочват и друг казус, при който жена в напреднала бременност е назначена на работа на длъжност общ работник. Друг пример пък е шашмата за придобиване на привилегиите на осигурено лице на мъж със завършено средно образование, назначен във фирма, занимаваща се със земеделска техника, на позиция, изискваща професионална категория на свидетелството за правоуправление, при положение че той няма дори шофьорска книжка за кола.
Своеобразният „приз за нелепост“ отива при човек, който е с предходна трудова заетост във Франция и адресна регистрация в Пазарджик, но пък е назначен във фирма от Великотърновска област. Там измамата се проявява при оформянето на фалшивите документи. Според направената проверка „работникът“ се е върнал със самолет у нас на 11 септември 2021 г. Всички представени от него трудовоправни и други документи обаче са с дати на подписване преди завръщането му в родината.
Фрапиращ случай за установени документи с неистинско съдържание е свързан с изкушението „категориен труд“ и респективно пенсиониране в по-ранна възраст. При искане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст са представени документи, удостоверяващи повече от 19 години стаж от първа категория при двама осигурители със седалище на територията на област София. Стажът е надлежно заверен и в трудова книжка, и в специално удостоверение по образец. Допълнително лицето представя и документ за осигурителния му доход за три години, който е невероятно висок. Книжата уж са издадени от работодатели, които нямат нищо общо, още повече че са и от различни населени места. Те обаче са напълно идентични – попълнени са с един и същ почерк, използвана е една и съща химикалка.
През 2021 г. експертите на ТД на НОИ Велико Търново отчитат лека тенденция за увеличаване на опитите за злоупотреби – засечени са 10 лица, спрямо тези от 2020 г., когато хванатите пишман измамници били шестима.
Галина ГЕОРГИЕВА
Вестник „Борба”

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.