Тенденцията на повишение на нивото на река Дунав при Свищов продължава пореден ден, видя Актуално Свищов. За последните седем дни нивото се повиши повече от метър и днес е 514 сантиметра. Към момента няма опасност за заливане на пристанище Свищов, където кейовата стена може да поеме нива от 9 метра.