В Общината се проведе встъпителна конференция за представяне на проект „Укрепване на общинския капацитет в община Свищов, в изпълнение на правомощията по Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ и Закон за хората с увреждания“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Проектът има за цел гарантиране качеството и ефективността на социалните и интегрираните здравно-социални услуги, които се предоставят на територията на община Свищов. Реализирането на проекта ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Свищов.

Считано от 01.07.2023 година за изпълнение на дейностите по проекта са назначени трима социални работници, част от общинския капацитет.
В изпълнение на заложените цели и дейности в проекта, основните отговорности на служителите са свързани с:
⦁ осъществяване на контрол и мониторинг на социалните услуги;
⦁ провеждане на разяснително – информационни кампании;
⦁ поддържане на регистър на социалните услуги;
⦁ извършване на анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и анализ на потребностите от социални услуги в общината;
⦁ извършване на насочването за ползване на социални услуги по ЗСУ;
⦁ участие в разработване на програми за качеството на социалните услуги;
⦁ надграждане на знанията и компетенциите за работа по механизма за личната помощ; дейности подпомагащи хората с увреждания.

Паралелно с това се предвижда провеждане на обучения и супервизии, съвместно със служителите на действащите социални услуги на територията на общината, с което ще се подкрепи плавното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ.

В рамките на проведената конференция екипът за управление представи информация и за първите осъществени дейности по проекта:
⦁ Обзаведен и оборудван е офис на служителите по проекта, в гр. Свищов, ул. „Цар Освободител“ № 74, телефон за контакти: 0884369595
⦁ С партньорството на Фондация „ЕКИП“, гр. София са проведени първите обучения и супервизии на служителите от социалните услуги;
⦁ Осъществени са първите разяснително-информационни срещи в населените места на община Свищов, както и работна среща на Съвета по въпросите на социалните услуги.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК