Филиалът на Спешна медицинска помощ – Свищов ще бъде ремонтиран, по тази причина той получи за временно ползване помещения в болницата. Това решиха на извънредно заседание общинските съветници край Дунав, проследи Актуално Свищов.

С пълно единодушие и без дебат съветниците дадоха съгласие да бъдат предоставени на Филиал за спешна медицинска помощ – Свищов, безвъзмездно, за временно ползване и управление, считано от датата на решението до приключване на строително-монтажните работи и ремонтни дейности в настоящите помещения на ФСМП – Свищов.

Бърза помощ получава следните помещения в бившия хоспис на първия етаж в болницата: 5 броя работни помещения (обща площ 100 кв. м), 2 броя санитарни помещения (обща площ 32 кв. м), 1 брой помещение за съхранение на отпадъци (площ 6 кв.м), 1 брой складово помещение (площ 6 кв.м) с прилежащ коридор, свързващ същите със звената на лечебното заведение. Стопанските разходи, свързани с ползването на помещенията са за сметка на ФСМП – Свищов.

Съветниците упълномощиха управителя на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД да предприеме необходимите законови действия за изпълнение на решението.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.