Софийската „МТ РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, която е наследник на „Табак Маркет“ АД и „Лафка Маркет“ АД, остава наемател на два парцела от по девет квадрата още четири години, научи Актуално Свищов.
Окончателно това ще стане след като ОбС-Свищов приеме предложението на кмета Генчев, което вече е минало през постоянните комисии. Единият парцел е на улица „Патриарх Евтимий“ и с предназначение за осъществяване на търговска дейност, без плодове и зеленчуци. Вторият обект е на улица „Алеко Константинов“ и отново с площ девет квадрата и с търговска дейност без продажбата на плод и зарзават.
Договорът за наем е от 03.05.2016 г. със срок 3 /три/ години за ползване на двата имота. С допълнително споразумение от 30.04.2019 г. към договора за наем, договореният срок е продължен за още 3 /три/ години, считано от 01.05.2019 г.
С оглед на факта, че наемателят е коректен и не е нарушавал договорните отношения през изтеклия период, редовно е плащал наема и се е грижил за наетия имот с грижата на добър стопанин, съществува законова възможност за последващо удължаване на срока на договора с 4 години, след вземане на решение от Общински съвет – Свищов, коментира пред Актуално Свищов Валери Николов, председател на ПК по ТСУ към местния парламент, който е и заместник-председател на ОбС-Свищов.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.