Обявена е първата покана по Транснационална програма „Дунав“ 2021 – 2027 г., става ясно от сайта на европрограмата.
Краен срок за изразяване на интерес: 21 ноември 2022 г.
Поканата е насочена към проекти, фокусирани върху програмни приоритети 1, 2, 3 и конкретна цел 4.2:
– По-умен Дунавски регион;
– По-зелен, ниско въглероден Дунавски регион;
– По-социален Дунавски регион;
– По-добро управление на сътрудничеството: 4.2 Повишени институционални възможности за териториално и макрорегионално управление.
Поканата е организирана в две стъпки: Първата стъпка е изразяване на интерес, очертавайки основно логиката на интервенцията на предложението и стратегическата му относимост към Програмата. Информацията се подава чрез електронната Система за наблюдение на Програмата. Допълнителни документи не се изисква да бъдат подавани в тази стъпка. Втората стъпка е подаване на попълнен формуляр за кандидатстване с изискваните приложения чрез електронната Система за наблюдение на Програмата. Подаването на документите във втората стъпка е възможно единствено ако предложението е било предварително избрано във фазата „Първа стъпка“.
Участници /т.е. партньори/ при кандидатстване с проект могат да бъдат:
– местни, регионални и национални публично-правни органи;
– органи, управлявани от публичното право;
– международни организации, действащи съгласно национално право или съгласно международно право;
– частно-правни органи /нестопански организации и частни предприятия/частни стопански организации/ – в т.ч. търговски камари, профсъюзи, неправителствени организации, частни предприятия.
Повече подробности:
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.