Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, катедра „Икономика и управление на туризма” и сдружение „Българска асоциация на заведенията”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Подписи под документа положиха ректорът на Свищовското висше училище и ръководител на катедрата – проф. д-р Марияна Божинова, и съпредседателят на БАЗ – Павлин Петров, възпитаник на Академията, дипломирал се в ОКС „бакалавър” по спец. „Икономика на търговията” и в ОКС „магистър” по МП „Икономика и мениджмънт на туризма”. В срещата по подписване на меморандума участваха и зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева (Учебна дейност и акредитация) и доц. д-р Румен Ерусалимов (Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение).
В хода на проведените разговори стана ясно, че и Академията, и Сдружението имат интерес към създаването на условия за висше и професионално образование, отговарящо на нуждите на работодателите и ефективно планиране на образователните програми от страна на Висшето училище. Двете страни декларираха желание да си съдействат при анализ на ресторантьорската и ентъртеймънт услуга, изготвянето на доклади, статистики, финансови и данъчни анализи и всичко необходимо за подобряване качеството на ресторантьорската услуга и защита на интересите й в Р България, както и да участват съвместно в редица мероприятия за изготвяне на законопроекти в сферата на туризма и образованието. Проф. Божинова подчерта, че Българската асоциация на заведенията вече има участия в различни научни форуми, организирани от катедра „Икономика и управление на туризма”, и подписването на меморандума за сътрудничество е естествено продължение на доброто партньорство. Тя изрази и голямото си удовлетворение, че именно неин възпитаник, реализирал се в избраната сфера, се завръща в родната Алма Матер, за да подпомогне сътрудничеството между наука и бизнес, и обучението на настоящите студенти. Като собственик на платформа за насърчаване на кадри в ресторантьорския и хотелиерския сектор, Павлин Петров коментира колко е важно тези кадри да се стимулират да продължават своето образование в сферата на туризма.
С подписания меморандум за сътрудничество, страните потвърдиха готовността си да обединят своите усилия като стратегически партньори, които целят намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри, както и повишаване на квалификацията на работната сила в сферата на туризма и ресторантьорството чрез осигуряване на по-високи стандарти за работа.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.