Със своя заповед от 24.03.2022 г. Корнелия Нинова, министър на икономиката и индустрията нареди „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ да бъде вписан в Регистъра на индустриалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове, с регистров код 07-00-4-10/30.07.2021 г. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Свищов.
Заповедта е издадена след извършена проверка на заявените от Общината обстоятелства и представените към заявлението документи, при която е установено съответствие с изискванията на Закона за индустриалните паркове, на основание чл. 30, ал. 4, изр. 2 и 3 от Закона за индустриалните паркове.