Проверка по река Дунав установи 13 броя мрежи. Това съобщиха от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Служители от „Рибарство и контрол“ – Велико Търново към ИАРА провериха по вода река Дунав. В участъка от р.к 559 до 568 намериха и иззеха 13 броя немаркирани хрилни мрежи, с приблизителна дължина 650 метра, които бяха поставени в работно положение.

Инспекторите провериха и търговските обекти на територията на гр. Свищов, като там не са констатирани нарушения по ЗРА.