Въпросът и удивлението от заглавието е породен от няколко текста публикувани в официален сайт – https://obrazovanie-sv.bg/. Неговата цел явно е да дава новини от града на 100-те първи неща и града на дарителите…

Но…

  • „Главна буква се пише в началото на текст или изречение“, категоричен е „Кратък правописен речник на българския книжовен език“, издание от 1989 година. Много по-пространствен е „Официален правописен речник на българския език“, писан от автори от Института по български език и литература при БАН, издаден 2012 година. Но и той на страница 47 задължава: С главна буква се пише първата дума в изречението и текста.

Реално правилото за главната буква в изречението се учи непосредствено след като детето е научило буквите! Т.е. втория срок на първи клас.

На цитирания образователен сайт това просто правило не е спазено. Няма едно заглавие да започва с главна буква, а всичките са главни…

  • В интернет средата главните, големите букви се възприемат като вик, крясък или по-просто казано – заостряне вниманието върху нещо. Ако това е целта на авторите на образователния сайт – същото можете да постигнете с игра на шрифтовете, ползване на болд или италик.

Всичко друго е демонстрация на претенциозност и… неграмотност!

Още по-фрапиращ случай се открива пак на сайт и то на училище – на Търговската гимназия. Едно изкрещяно заглавие само с една дума на български. Останалото е на чужд език, английски най-вероятно. Познаващите езика на Шекспир обаче се усъмниха пред автора на тези размишления, защото откриха грешки и в „английския“ на твореца на текста…

Вместо обобщение: Драги образователни деятели, ползвайте родна реч, омайна, сладка! Ползвайте главни букви в началото на изречението!

Ако толкова е важно да изпишете названието на проект – изпишете го на български, който ви е роден! И така няма да ставате за смях пред англичаните…

И последно към авторите на текстове на визираните два сайта – не ползвайте „д-р“ за щяло и нещяло! Защитилият докторат е изучил трета степен на висше образование. Ползвайте, когато посоченото лице участва във форум, посветен на етнология, етнография или фолклор. Или когато докторът участва на икономически форум, или такъв, но посветен на горите!
Александър ШАБОВ