„Служители и работници в администрацията на община Кричим ще могат да влизат на работните си места само с наличието на поне един от необходимите документи, изрично посочени в заповедта на министъра на здравеопазването – зелен сертификат за ваксинирани и преболедували или отрицателен резултат от проведено до 72 часа съответно 48 часа изследване“. Това каза кметът на общината Атанас Калчев, с чиято заповед се въвежда пропусквателния режим в администрацията, пише вестник „Сега“.
„Вземам тези мерки, като се съобразявам с вменените ми по силата на Закона за здравето и Закона за местното самоуправление и местната администрация задължения по отношение опазване живота и здравето на населението“, подчерта той и като причина добави факта, че пандемията COVID-19 набира все по-голяма опустошителна сила и у нас и, за най-голямо съжаление, държим първенството в черния списък на загиналите в тази биологична война.
„На фона на тази изключително притеснителна ситуация, укоримо е поведението на голяма част от жителите на Кричим, които демонстративно отказват да изпълняват въведените временни противоепидемични мерки“, каза още кметът.
Той не изключва да има опити за съпротива и саботаж на въведените задължителни изисквания, но е категоричен, че всеки следва да е наясно, че мерките са задължителни за всички, независимо дали „заповедта на министъра е закъсняла, дискриминационна, разделяща“ и следва да се изпълнява.
За тези, които категорично отхвърлят и трите варианта, следва да имат предвид, че спрямо тях ще бъдат приложени административните мерки по смисъла на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, още повече че за 2021 година се създадоха и законови предпоставки до 90 дни неплатен отпуск да се зачитат за трудов стаж, каза още Атанас Калчев.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.