Поздрав за Деня на възрастните хора
ДО
ДСХ „МАРИЯ ЛУИЗА“ – ГР. СВИЩОВ,
ЦГВХНС „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. СВИЩОВ,
ЦНСТПЛД – С. ОВЧА МОГИЛА,
КЛУБОВЕТЕ НА ГЛУХИТЕ И СЛЕПИТЕ,
КУЛТУРНИТЕ КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА В ОБЩИНА СВИЩОВ

Уважаеми директори на социални учреждения и председатели на клубове,
Уважаеми потребители на социални услуги и членове на клубни организации,
Скъпи съграждани,
Имам удоволствието да Ви поздравя от мое име и от името на Общинското ръководство с Международния ден на възрастните хора – 1 октомври!
В деня определен за празник на възрастните хора, отбелязваме и световния ден на музиката и поезията. Вашите занимания често пъти са свързани с творчеството и съм убеден, че изкуството осмисля ежедневието Ви и прави живота Ви по-красив. Затова Ви пожелавам да запазите силен дух и с нестихващ ентусиазъм да изживеете живота си пълноценно и достойно. Уверявам Ви, че в мое лице имате поддръжник, на който може да разчитате, както винаги до сега. Бъдете здрави!
Честит празник!
Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов