Кръгла маса на тема „Планирането в новите условия – реално или формално” се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, посветена на 65-ата годишнина от създаването на катедра „Стратегическо планиране”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Форумът е част от събитийния календар по случай 85-годишнината на Свищовската Алма матер. Събитието бе иновативно за катедрата-организатор и Академията, тъй като за пръв път то беше включено в паралелна международна научна проява – научно-образователен форум „Новатор-2021” на Барановичкия държавен университет в Беларус.
Кръглата маса бе открита с кратка ретроспекция на дейността на катедра „Стратегическо планиране” през изминалите 65 години, представена от ръководителя ѝ доц. д-р Евелина Парашкевова. Поздравления поднесе ректорът на Академията, проф. д-р Марияна Божинова. С уважение към значимата диря, оставена от основателите и първите преподаватели, отчитайки настоящите постижения и с увереност в бъдещето, тя удостои катедрата-юбиляр с почетен плакет на Алма матер.
Форумът бе уважен от много представители на академичните среди от България и чужбина, имащи изследователски интерес в сферата на планирането, от практици, заети в публичния, бизнес и неправителствен сектор, преподаватели, докторанти, бивши и настоящи студенти, обучаващи се във водените от катедрата специалности „Управление на проекти” и „Публична администрация”. Към участниците във форума и към катедрата-организатор бяха отправени десетки приветствия от ръководители и представители на партньорски институции, организации, университети от България и чужбина, сред които: проф. д-р Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет към Президента на Република България; проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България; доц. д-р Добрин Добрев, ръководител катедра „Администрация и управление”, ИУ – Варна; доц. д-р Елка Василева, катедра „Регионално развитие”, УНСС (бивш член на катедра „Стратегическо планиране”) и други.
Втората част на кръглата маса премина под формата на представяне на доклади и дискусия.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.