Геновева Танчовска, секретар на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ е отличена с Почетния знак на Президента за значимия ѝ принос в съхраняването и развитието на българската културно-просветна традиция, както и по повод 165-годишнината от началото на общонародното читалищно дело. Заедно с нея, още шест читалищни дейци от цяла България са удостоени почетната награда.
На събитието, което се е провело в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 на 1 ноември, президентът Радев е подчертал, че посветеността на удостоените читалищни дейци и дългогодишната им дейност за развитие и съхраняване на богатите ни възрожденски традиции е ключов фактор за запазване на обществената роля на тези уникални културни средища и за културния и просветителски възход на нашето общество.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.